برچسب: محمد رضا سنگری

نظریه‌پردازی، نقد و آموزش داستان منوط به کشف و تحلیل ایده...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آئین رونمایی از کتاب "فلسفه ایده اولیه داستان" توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و...

کودک را می‌توان آیه شناس کرد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از واحد خبر و رسانه دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، نشست تخصصی «تولید...

توفیقات داستان های کوتاه درباره انقلاب

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، نشست نقد و بررسی«کتاب داستان انقلاب در ایران و جهان» توسط گروه ادبیات اندیشه...

زاویۀ دید جدیدی نسبت به شعر انقلاب در سخنان رهبری

کرسی ترویجی «بررسی نظری نظریۀ شعر انقلاب اسلامی» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه مرجع ادبیات انقلاب اسلامی اندیشکدۀ ادبیات پایداری برگزار شد.

مستندنویس داستانی می‌تواند سکوت تاریخ را بشکند

مصاحبه دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و دانش‌آموخته زبان و ادبیات فارسی با خبرگزاری کتاب.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی