برچسب: محسن مهاجرنیا

ولایت و امامت منحصر در حکومت ظاهری و قدرت سیاسی نیست

حجت الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در گفت‌وگویی به بیان پیام غدیر پرداخت.

اندیشه سیاسی رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب متبلور است

حجت‌الاسلام‌ محسن مهاجرنیا در چهارمین نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به سخنرانی پرداخت.

تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی

کرسی علمی- ترویجی “تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه،  چهارشنبه 5 تیرماه 98 در سالن فرهنگ دفتر قم برگزار شد.

سنخ بیانیه گام دوم از جنس اندیشه و ایدئولوژی مکتبی است

حجت‌الاسلام‌ محسن مهاجرنیا در دومین نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به سخنرانی پرداخت.

نقطه مرکزی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تمدن نوین اسلامی است

حجت‌الاسلام‌ محسن مهاجرنیا عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در نشست کرسی‌های آزاد‌اندیشی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به سخنرانی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی