برچسب: محسن مهاجرنیا

پنل سیاسی چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون

پنل سیاسی  توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

کرسی علمی- ترویجی درآمدی بر نظریه مقاومت اسلامی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه

قدرت در اندیشه اسلامی امانت است

کرسی علمی- ترویجی با موضوع  «برآیند خلافت الهی انسان در علوم انسانی از منظر قرآن کریم» برگزار شد.

کرسی علمی- ترویجی حکمت سیاسی امام خمینی(ره)

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی برآیند خلافت الهی انسان در علوم انسانی از منظر...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی به مناسبت هفته پژوهش به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی