برچسب: مجموعه مقالات دو جلدی

چاپ دوم مجموعه مقالات دو جلدی “فلسفه فقه”

مجموعه مقالات دو جلدی فلسفه فقه" به کوشش حسینعلی بای، عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه تجدید چاپ شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی