برچسب: فصلنامه علمی پژوهشی قبسات

محمدرضایی: تفسیر به رأی از آفات دین‌پژوهی است

محمد محمدرضایی سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات پژوهشگاه به سخنرانی با محوریت آسیب‌های دین‌پژوهی معاصر پرداخت.

چکیده مقالات هشتاد و یکمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی” قبسات...

فصلنامه علمي پژوهشي قبسات، با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به شماره هشتاد و یکم خود رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی