برچسب: علی دارابی

از تحلیلی بر نگاه امام به هنر و رسانه تا انقلاب...

فهرست کتاب‌های پرفروش شهریور ماه فروشگاه کتاب اندیشه پژوهشگاه ارائه گردیده است.

چاپ نوزدهم کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران منتشر شد

چاپ نوزدهم کتاب جریان شناسی سیاسی در ایران به بررسی تحولات سیاسی- اجتماعی ایران بخصوص در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است.

جریان‌شناسی سیاسی در ایران عنوان پرفروش‌ترین اثر غرفه سازمان انتشارات پژوهشگاه...

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جریان شناسی سیاسی در ایران عنوان پرفروش ترین اثر غرفه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را به خود اختصاص داد.

کتاب “جریان شناسی سیاسی در ایران” برای هجدهمین بار تجدید چاپ...

کتاب "جریان شناسی سیاسی در ایران" به بررسی تحولات سیاسی-اجتماعی ایران بخصوص در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی