برچسب: علوم انسانی

موفقیت با رویکرد فردی، گروهی و سازمانی

کرسی علمی ترویجی با موضوع «موفقیت -با رویکرد فردی، گروهی و سازمانی-» توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

برآیند اعتقاد قرآنی به جهان غیب در مولفه‌های علوم انسانی اسلامی

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه با مشارکت قطب علمی فلسفه دین اسلامی به صورت مجازی برگزار شد.

رسالت حوزه بر دوش کشیدن بار معرفتی تحول علوم انسانی است

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه حکمت و دین‌پژوهی همایش به صورت مجازی برگزار شد.

اسلامی سازی علوم انسانی از اساسی ترین اصول برای بازمهندسی مبتنی...

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین «محمد عابدی» عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

تحول جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب...

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه فقه و حقوق همایش به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی