مهدی جمشیدی: تجدد غربی خیلی از سرصدق سخن نمی‌گوید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست “سبک زندگی مجازی” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه‌­های کشور با حضور دکتر حسن نجفی سولاری با معرفی کتاب خانواده مسلمان و فضای مجازی و کتاب مهارت ارتباط با فضای مجازی، دکتر سید ‌بشیر حسینی با معرفی کتاب ۱۵۰ هشتک نهضت سواد رسانه‌ای و دکتر مهدی جمشیدی با معرفی کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت جهان و کتاب زندگی دکمه بازگشت ندارد، در تهران برگزار شد.

مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت جهان گفت: بنده دیده خوشبینانه‌ای به این کتاب ندارم.

وی افزود: دست کم در سه جهت با این کتاب مخالفت دارم. مساله این کتاب چگونگی استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای تسهیل آموزش است. کتاب عمدتا نگاهی مبتنی بر غرب معیار انگاری دارد و یعنی غرب اصل موضوع و دیگر جوامع فرع هستند.

جمشیدی افزود: در مقدمه کتاب به درحال توسعه بودن کشور اشاره شده است که این چنین نیست و این پیش فرض‌ها رسانه‌ای است. نکته دیگر این است که کتاب دید ملی ندارد. روشن است که فضای مجازی حصار و بند درستی ندارد و اگر دانش آموز را بی‌خیال در آن رها کرد، دیگر کاری از دست دولت ملت برنخواهد آمد.

عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه با توجه به نکاتی که این کتاب به آن اشاره دارد گفت: کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت جهان یک ساحت تکنولوژیک محض دارد با لایه‌های ایدئولوژیک.

این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: در مقدمه کتاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جهانی» از جانب مترجمان آورده شده که ایران یک کشور در حال توسعه است و باید از امکانات کشورهای دیگر استفاده کند. نه ما یک کشور در حال توسعه هستیم و نه باید اینگونه مستقیم از اندیشه های وارداتی بهره ببریم. به عبارتی کتاب یک نگاه جهانی دارد بدون اینکه از آموزه های ملی بهره ببرد.

جمشیدی همچنین به لایه‌های ایدئولوژیک کتاب اشاره و بیان کرد: در کتاب «فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش جهانی» خواسته یا ناخواسته به مسائل ایدئولوژیک هم پرداخته و این سوال هم مطرح شده که چقدر از مسائل سنتی باید حذف شود تا فضا برای آموزش‌های مدرن فراهم آید. این کتاب همچنین از حیث مدیریتی و آموزشی هم ضعیف و ابتدایی است. علاوه بر اینکه یک سری دانسته‌ها را تکرار می‌کند و شاید همه مطالب کتاب را می توان در ۱۰ صفحه خلاصه کرد.

کتاب دیگری که مهدی جمشیدی معرفی کرد  اثر «زندگی دکمه بازگشت ندارد» نوشته فرشاد مهدی‌پور بود. به گفته او نویسنده در این کتاب به نسبت رسانه های نوپدید به ویژه رسانه‌های اجتماعی با زندگی ایرانیان کنونی پرداخته و جزئیاتی از زندگی روزمره خود را مطرح کرده است. در این کتاب حرف های مهمی در لفافه به میان می‌آید و زبان نویسنده ساده و روان و دلنشین است.

به گفته عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب «زندگی دکمه بازگشت ندارد» آمرانه نیست. در عین حال رویدادهایی را مطرح می کند که خواننده را به تفکر و تامل وا می دارد. نویسنده در این کتاب اشارات خوبی به سواد رسانه ای داشته و به مفهوم و معنای زندگی توجه کرده است.

جمشیدی همچنین بیان کرد: فرشاد مهدی پور نویسنده این کتاب فضای مجازی را نفی نکرده بلکه به نقد شکل مواجهه ما با آن پرداخته و از یک آغاز به یک انجام رسیده است. اما گاه در پاره هایی از کتاب، گسست ها و پرش هایی از حیث ارتباط مضمونی نوشته ها وجود دارد.

حسن نجفی سولاری در اولین نشست از سلسله نشست‌های کتابخوان تخصصی مطالعات فضای مجازی با موضوع «سبک زندگی مجازی» گفت: زمانی که من دانشجو بودم تعداد تالیف‌ها کم و تعداد مباحثات زیاد بود. خود من دانشجوی فنی بودم اما بیشتر کتاب‌های هنر و ادبیات می خواندم. هرچه جلوتر می رویم، تعداد مباحثات کمتر و بر تعداد تالیف ها افزوده می شود. اما کدام یک از این کتابهای تالیفی درخور خواندن هستند، جای تامل و بررسی دارد.

مشاور فضای مجازی صدا و سیما به معرفی کتاب «ارتباط و مهارت ارتباط با فضای مجازی» پرداخت و گفت: نگاه نویسنده این کتاب به تکنولوژی تهدید محور و نگران بوده است، در حالی که فضای مجازی یک فرصت و یک امکان است. از سوی دیگر نویسنده یک چهارم کتاب را به معرفی مفاهیم بدیهی که همه می دانند چون خود فضای مجازی و اینترنت اختصاص داده است. باقی کتاب هم نشات گرفته از نگاه نگران او به این فضا است و تنها ۳ صفحه به چگونگی ارتباط با این فضا پرداخته است.

نجفی سولاری همچنین به معرفی کتاب «خانواده مسلمان و فضای مجازی» پرداخت و گفت: نویسنده این کتاب یک روحانی است که اشراف کاملی به فقه اسلامی دارد. از سوی دیگر در کشور انگلستان تحصیل کرده و در رشته نقش فضای مجازی فوق دکترا گرفته است. پس او با فقه و با فضای مجازی به خوبی آشنا است و نمی دانم چرا حجم عمده ای از کتاب را به تعریف خانواده و سبک زندگی اختصاص داده است. اما نکته مثبت درباره این کتاب، نگاه ایجابی نویسنده است. او اساساً ورود فناوری به خانواده را ضروری می داند.

نجفی سولاری با اشاره به اینکه نویسنده کتاب «خانواده مسلمان و فضای مجازی» به ضرورت بهره بردن از این فضا تاکید می کند، گفت: نویسنده این کتاب فضای مجازی را زیست بوم دوم ما انسان ها می داند و به خدماتی اشاره می کند که غرب در فضای مجازی ارائه کرده است. همچنین کشورهای جهان سوم را که به خانواده ها در این فضا خدمات می دهند معرفی و پیشنهاداتی را در جهت بومی کردن این فضا ارائه کرده است.

دکتر سید ‌بشیر حسینی با معرفی کتاب ۱۵۰ هشتک نهضت سواد رسانه‌ای به جایگاه آمد و گفت: ما در کتاب ۱۵۰ هشتک برخی اوقات به واژه‌های حمله‌ور می‌شویم. در زمان انتخاب کتاب آن زمان هشتک هنوز شناخته نشده بود. سواد رسانه‌ای چندین سال پیش اصلاً وجود نداشت.

سید ‌بشیر حسینی در خصوص نامگذاری این کتاب نیز گفت: این کتاب ۱۵ فصل دارد و در هر فصل ۱۰ نکته دارد و یعنی در مجموع ۱۵۰ هشتک یا نکته نام گرفت.

اولین نشست از سلسله نشست‌های کتابخوان تخصصی مطالعات فضای مجازی امروز دهم بهمن ماه در کانون اندیشه جوان برگزار شد. این سلسله نشست‌ها به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری نهاد کتابخوانه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود.