برچسب: علم و دین

علم و ایمان مکمل و متمم یکدیگرند

دکتر محمد محمدرضایی سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات در گفتگویی به پرسش‌هایی در باب علم دینی پاسخ داد.

ابراهیم دادجو

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فلسفه عمومی علم حوزه تمحض دوم: بررسی معرفت‌شناختی هوش مصنوعی با رویکرد اسلامی دریافت...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی