برچسب: عقلانیت

ترس‌فروشی و عقل‌‌نمایی!

«جنگِ شناختی» بیش از هر چیز، «جنگِ زبانی» است؛ یعنی در این جنگ، با «بازیِ زبانی» و «مغالطه‌های لفظی»،شناخت‌مردم نسبت به واقعیّت‌ها تغییر داده می‌شوند

یادداشت هفته

نشست‌های علمی