برچسب: صفرویک

امروز یکی از ضرورت‌های جامعه ما این است که شهروندان بدانند...

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، رضا تقی‌پور عضو شورای عالی فضای مجازی با حضور در برنامه “صفر و یک”  که با مشارکت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه روی آنتن زنده شبکه چهار سیما می رود گفت: در سال ۷۷ سیاست‌های کلی اطلاع رسانی از سوی رهبری ابلاغ شد اما دولت‌های مختلف با توجه به شرایطی که داشتند، برخی از این سیاست ها به جلو پیش رفت.

جلب اعتماد مردم با تجربیات شرکت‌های پیام‌رسان

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هشتمین ویژه برنامه تلویزیونی صفرویک با مشارکت مرکز مطالعات مجازی پژوهشگاه روی آنتن زنده شبکه چهار سیما رفت.

برخی گروه‌های فشار در فرآیند تصمیم‌گیری فضای مجازی مداخله می‌کنند

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هفتمین ویژه برنامه تلویزیونی صفرویک با مشارکت مرکز مطالعات مجازی پژوهشگاه روی آنتن زنده شبکه چهار سیما رفت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی