برچسب: سیدکاظم سیدباقری

بی‌توجهی به الزامات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اجرای آن را متوقف...

حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری در کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دیدگاه‌هایش در خصوص الگوی مهار قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی و  رهبر معظم انقلاب اسلامی را توضیح داد.

نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی ـ سیاسی اعتراض‌های اخیر در آمریکا

برگزاری نشست مشترک توسط گروه سیاست و گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

نمایندگان بدون لحاظ گرایش‌های سیاسی بر عملکرد کارگزاران نظارت کنند

حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه، در گفت­‌وگویی به تبیین ویژگی‌ها مجلس کارآمد قوی و در تراز انقلاب اسلامی پرداخت

کرسی آزاداندیشی پیامدهای بحران کرونا در روابط بین الملل

برگزاری کرسی آزاداندیشی توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و همچنین مجازی تحت نرم افزار اسکایپ

نشست فلسطین و جهان اسلام برگزار شد

نشست با موضوع “فلسطین و جهان اسلام” چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۹ توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی