برچسب: سیدکاظم سیدباقری

بحران عراق؛ ریشه‌ها و پیامدها

کرسی آزاد اندیشی «بحران عراق؛ ریشه‌ها و پیامدها» توسط گروه سیاست پژوهشگاه روز سه‌شنبه 21 آبان ماه برگزار شد.

وحدت یعنی فهم مشترک از مسائل جهان اسلام

حجت‌الاسلام سیدکاظم سیدباقری، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به مناسبت هفته وحدت به گفتگو پرداخت.

بررسی ریشه‌ها و پیامدهای های بحران عراق

کرسی ازاد اندیشی «بحران عراق، ریشه‌ها و پیامدها» توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

روح دولتی بر سند پیشرفت حاکم است

نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی