برچسب: سیدکاظم سیدباقری

عدالت نمی‌تواند منفک از اخلاق و تکوین و تشریع باشد

کرسی ترویجی با عنوان عدالت در حکمت متعالیه، ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ با مشارکت گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

گسترش اخلاق سیاسی پس از انقلاب اسلامی

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه سیاست همایش به صورت مجازی برگزار شد.

پیامدهای سیاسی اجرای تدابیر مرتبط با عدالت در سند الگوی اسلامی...

کرسی علمی- ترویجی توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

اجتهاد سنجیده؛ لنگرگاه پشتیبانی فقه سیاسی شیعه

نشست کتابخوان تخصصی انقلاب اسلامی، با حضور حجت‌الاسلام سیدباقری در محل کتابخانه آستان مقدس حضرت معصومه(س) به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی پیامدهای سیاسی اجرای تدابیر مرتبط با عدالت در سند...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی