برچسب: حمید امیرچقماقی

کرسی ترویجی نظریه فطرت و برآیند آن در علوم انسانی برگزار...

کرسی علمی ترویجی “نظریه فطرت و برآیند آن در علوم انسانی” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی با همکاری قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی علمی ترویجی نظریه تکامل و خداناباوری برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی نظریه تکامل و خداناباوری توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و با همکاری قطب علمی فلسفه دین برگزار خواهد شد.

کرسی ترویجی مبانی تاریخمندی قرآن برگزار می‌شود

کرسی ترویجی رابطه مبانی تاریخمندی قرآن و تحلیل و نقد مبنای وحی‌شناختی آن با ارائه حجت‌الاسلام محمد عرب‌صالحی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی