اجتناب ناپذیری سبک مدیریت جهادی در توفیق مندی گام دوم انقلاب

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» برگزار شد:

نشست علمی: “اجتناب ناپذیری سبک مدیریت جهادی در توفیق مندی گام دوم انقلاب”
برگزار کننده: گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه

ارائه دهنده: دکتر حسین بابایی مجرد

ناقدان: دکتر محمداسمعیل رستمی‌نیا و اعضای شورای علمی گروه مدیریت اسلامی

دبیر علمی: حجت‌الاسلام دکتر علی‌آقا پیروز

 

زمان و مکان برگزاری: چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ / در سالن حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی