برچسب: حاج سید محمود هاشمی شاهرودي

تبریک آیت‌الله رشاد به آیت‌الله حاج سیدمحمود هاشمی شاهرودی

آیت‌الله رشاد: خدمات علمي، ديني و سياسي درخشان حضرت مستطاب‌عالي طي دهه‌هاي اخير، از نقاط درخشان نقش‌آفریني کامیاب شخصیت‌های حوزوی و نهاد علم دینی در تدبیر شئون امت است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی