برچسب: تعاملات

سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه برگزار می‌شود

اولین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با عرفان اسلامی” توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

پژوهشگاه و بنیاد، هاب علمی ایران و روسیه خواهند شد!

سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران-روسیه توسط اداره تعاملات علمی پژوهشگاه برگزار می شود

کارگاه نظام مسائل حوزه اقتصاد برگزار می‌شود

به همت اداره تعاملات علمی بینالمللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و گروه اقتصاد اسلامی این پژوهشگاه اولین کارگاه مهارتی دانشی – سیاسی با عنوان «کارگاه نظام مسائل حوزه اقتصاد (روش‌ها و مسائل)» برگزار می‌شود.

بررسی فقه ژنتیک با حضور دکتر ورونیکا سوبوتکووا

به همت گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی و گروه مردم‌شناسی دانشگاه بوهیمیای جمهوری چک نشست «تاثیر فناوری‌های نو بر مذهب؛ در اسلام و مسیحیت» برگزار شد.

مدرسه مهارت بین‌الملل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آغاز به کار...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدرسه مهارت بین‌الملل با هدف تسهیل فعالیت پژوهشگران و اعضای هیات...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی