نشست علمی بررسی امتداد اجتماعی آثار گروه سیاست

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع “بررسی امتداد اجتماعی آثار گروه سیاست” در راستای تعامل و همفکری، گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به صورت حضوری برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور اعضای هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه و اعضای هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار خواهد شد.

نشست علمی با موضوع “بررسی امتداد اجتماعی آثار گروه سیاست” روز پنجشنبه مورخ ۲۴ آذرماه سال جاری ساعت ۱۹:۰۰ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار می شود.