برچسب: بینش و اندیشه

امتداد حکمت متعالیه در فلسفه‌های مضاف

قاسم بابایی گفت: فلسفه مشاء ابن سینا با همه مزیتها در برخی از موارد نتوانسته است پاسخ مناسب به مسائل ارایه بدهد مثلا در بخش اتحاد عاقل و معقول اتحاد را از باب حلول میداند و یا در بخش تجرد قوه خیال متحیر است.

درس عاشورا محبت با دوستان و سرسختی با دشمنان است

همزمان با فرارسیدن ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به گفتوگو با حجتالاسلام قاسم بابایی مدیر گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهشهای جوان وابسته به پژوهشگاه پرداختیم.

مقاومت و نقش‌آفرینی فرهنگی زنان

دویستمین جلسه شورای علمی گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین برگزار شد.

اساسا عرفان‌های نوظهور با ساختار اپیستومولوژی غرب سازگاری ندارد

یکصد و نود و نهمین جلسه شورای علمی گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور دکتر ابوالفضل روحی برگزار شد.

زنی که از دامنش مرد به معراج می‌رود باید به مخاطب...

یکصد و نود و هشتمین جلسه شورای علمی گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور جت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی