برچسب: بیانیه گام دوم

علل و عوامل فرهنگى و اجتماعى مؤثر بر فساد ادارى

کرسی علمی ترویجی در باب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با موضوع ” فساد اداری“  توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به صورت مجازی برگزار شد

نشست علمی دلالت‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در تدوین برنامه...

برگزاری نشست علمی توسط گروه مطالعات پیشرفت اسلامی ایرانی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی

«علوم انسانی بدون فقه» و «فقه بدون علوم انسانی» کارآمد نیست

مراسم اختتامیه همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» عصر دیروز ۲۸ بهمن‌ماه جاری به صورت مجازی با سخنرانی آیت‌الله رشاد برگزار شد.

معنویت‌گرایی در دنیا رو به افزایش است

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه سیاست همایش به صورت مجازی برگزار شد.

ارزیابی وضعیت مطالعات فلسفه سیاسی در ایران بعداز انقلاب و مقایسه...

در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه سیاست همایش به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی