برچسب: بیانیه گام دوم

گام دوم انقلاب اسلامی حرکتی به سوی یک حکمرانی عادلانه است

کرسی آزاد اندیشی “نقش عدالت سیاسی در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی“ توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار شد.

نشست علمی راهبرد مقاومت در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

برگزاری نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی ترویجی بیانیه گام دوم به مثابه فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری محدود و مجازی

کرسی ترویجی دلالت‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در تدوین برنامه...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری محدود

دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در برنامه هفتم توسعه

نشست علمی «دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در برنامه هفتم توسعه» توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه، روز چهارشنبه ۴ اسفندماه...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی