برچسب: برهان وجودی

برهان وجودشناسی

علاوه بر وجود خدا، شاید وحدت خدا نیز با برهان وجودی...

کرسی علمی ترویجی «برهان وجودشناسی» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با همکاری قطب علمی فلسفه دین برگزار شد.
برهان وجودشناسی

عباس‌زاده: علاوه بر وجود خداوند، وحدت خدا نیز با برهان قابل...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی «برهان وجودشناسی» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی