جرم شناسی جرایم خشونت بار خانوادگی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، «جرم شناسی جرایم خشونت بار خانوادگی» عنوان پژوهشی است که در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه توسط حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه عضو هیأت علمی این گروه انجام شده و مراحل نهایی چاپ توسط سازمان انتشارات را طی می‌کند. برای آشنایی اجمالی با این اثر، نوشتاری خدمتتان ارائه می‌گردد:

در این تحقیق با بهره‌مندی از منابع اسلامی و تحقیقات میدانی موجود و نیز تحقیقات میدانی جدید و با روش توصیفی تحلیلی و نیز نقلی و عقلی نتایج زیر به عوامل خشونت در خانواده و راهکارهای غلبه بر آن حاصل گردید.

در مجموع از بین عوامل مؤثر در وقوع خشونت در خانواده، اعتیاد، شکاکیت، عصبانیت، تعصب نادرست، بی‌بند باری جنسی، مشاجره و طلاق و رفتار خشن نقش بیشتری نسبت به دیگر عوامل در وقوع خشونت ایفا می‌کنند که در این بین، عوامل شکاکیت و تعصب نادرست در وقوع خشونت توسط اعضای مذکر خانواده نسبت به اعضای مؤنث آن، بی‌بند و باری جنسی در وقوع خشونت توسط همسر نسبت به شوهر، عامل رفتار خشن در وقوع خشونت توسط همسر و فرزند نسبت به شوهر و پدر و عوامل مشاجره و طلاق در وقوع خشونت نسبت به فرزند نقش بیشتری دارند.

یافته‌های پژوهش در بخش راهکارها، بر تقویت و تقدس بخشی درست به جایگاه خانواده در نظام اجتماعی و تعیین نقش حداکثری برای اخلاق و نقش حداقلی برای حقوق در سامان دادن روابط بین اعضای خانواده به‌ویژه زوجین در سیاست جنایی اسلام در بعد پیشگیری از خشونت در خانواده، تأکید دارد. از اینرو، در بخش پیشگیری اجتماعی، تبیین درست آموزهای اسلامی و اصلاح نگرش‌ها و رفتارها و اهتمام ویژه به تربیت اسلامی و فراگیری اخلاق اسلامی و در بخش پیشگیری وضعی، احیای نهاد امر به معروف و نهی از منکر، ایجاد مراکز حمایتی توسط نهادهای دولتی و مدنی، بازتعریف و احیای خانواده گسترده و اصلاح برخی مقررات را توصیه نموده است.