برچسب: الحاد مدرن

شاکرین: هدف جریان الحاد مدرن، فاصله گرفتن از فلسفه است

نشست علمی جریان‌شناسی "الحاد مدرن" توسط قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و با همکاری مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه برگزار شد.

نشست جریان‌شناسی الحاد مدرن برگزار می‌شود

نشست جریان‌شناسی الحاد مدرن توسط قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و با حضور دکتر میثم توکلی بینا برگزار می کند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی