برچسب: ادب و هنر

احمد شاملو؛ شاعر نوپرداز؟!

کتاب «پژمردن در مه!» (نگاهی به زندگی، آثار و افکار احمد شاملو) به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به قلم دکتر شهریار زرشناس منتشر خواهد شد.

بزرگترین کارکرد سینما، خلق رویاست!

یکصد و شصت و هشتمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور استاد محمد قاسمی‌پور برگزار شد.

موج جدید فیلم‌فارسی سازی در ایران

صد و شصت و ششمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور مهدی بوستانی برگزار شد.

رضا براهنی روشنفکری سوسیالیست- پان ترکیست است

کتاب «نگاهی به زندگی، آثار و افکار رضا براهنی» به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

محمود دولت‌آبادی یکی از داستان نویسان شبه مدرنیست است

کتاب «روستازاده نئولیبرالیست!» (نگاهی به زندگی،آثار و افکار محمود دولت‌آبادی) به زودی توسط گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی