مجموعه شش جلدی فیلم و فلسفه اثر احمدرضا معتمدی منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجموعه شش جلدی فیلم و فلسفه روایاتی از آثار سینمایی استاد احمدرضا معتمدی توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته شد.

این مجموعه شش جلدی که با عنوان کلی فیلم و فلسفه معرفی شده‌، به بخش‌های مختلفی به شرح زیر تقسم گشته است.

بخش اول این آثار شامل گفت‌وگو و چالش با مؤلف اثر درباره چگونگی ارائه اندیشه در متن و ترجمه مفاهیم نظری به زبان سینما است.

بخش دوم شامل نشست‌های نقد و بررسی فیلم است که سال های قبل تر برگزار شده بود یا جهت انتشار در این مجموعه انجام شده است؛ مباحث مطروحه در این نشست‌ها که حاوی واکاوی و تحلیل آثار سینمایی و تبیین وجوه فلسفی و معرفتی این نمونه‌ها و تفهیم چگونگی تقرر «محتوا» و «اندیشه» در «ساختار» و «فرم» آثار سینمایی است.

بخش سوم مشتمل بر تحلیل و بررسی فیلم در قالب نقد مکتوب از چگونگی استحاله محتوا و تفکر در قالب، سبک، ساختار و زبان سینما تعیین یافته است. هر اثر هنری در میان منتقدان، موافق یا مخالف خاص خود را دارد و اساساً هنر و اثر هنری امری مطبوع یا نامطبوع و سلیقه پذیر تلقی می‌شود.

بخش آخر شامل فیلم‌نوشت اثر است تا بازیابی مباحث برای پژوهشگران را از طریق مراجعه به متن آسان گرداند.

عنوان‌های مجموعه شش جلدی فیلم و فلسفه به شرح زیر است:

جلد اول: حکمت، عرفان، اگزیستانسیالیسم ـ فیلم نوشت: زشت و زیبا با قیمت ۲۹۰۰۰ تومان

جلد دوم: مدرنیته و عقلانیت ـ‌ فیلم نوشت: دیوانه‌ای از قفس پرید با قیمت ۲۹۰۰۰ تومان

جلد سوم: پست مدرنیسم ساختارشکنی، بینامتنیت ـ‌ فیلم نوشت: قاعده بازی با قیمت ۳۹۰۰۰ تومان

جلد چهارم: معرفت حصولی؛ معرفت حضوری ـ ‌فیلم نوشت:آلزایمر با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان

جلد پنجم: گسست زبان؛ بحران هویت ـ فیلم نوشت: راه رفتن روی سیم با قیمت ۲۹۰۰۰ تومان

جلد ششم: بازنمایی یا وانموده ـ فیلم نوشت: سؤتفاهم با قیمت ۳۵۰۰۰ تومان

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: 

«ایده»ها نه در وضع هوشیاری و خودآگاهی بلکه در احوال بیخودی و احساس وجد و سرمستی بر اصحاب هنر الهام می‌شوند؛ ایده‌ها گاه مانند وزش باد، گاه چنان طوفان و گاه بسان نسیم، «چنگ» روح و روان هنرمند را به نوازش درمی‌آورند. ایده‌ها آن‌قدر ناگهانی و غیر مترقبه بر جان هنرمند آوار می‌شوند که حتی ثبت چگونگی آن‌ها برای وی مقدور نیست؛ ایده‌ها داستان‌های «یافته»‌اند و نه قصه‌های «بافته». تنها آن هنگام که هنرمند از بیخودی برون می‌شود و به خودآگاهی می‌رسد، درمی‌یابد که چیزی در درون دارد که پیش‌ از این نداشته است؛ خواسته یا ناخواسته در سپهر یک رؤیا، مکاشفه و یا یک ملاقات نامنتظره «باردار» شده است.

علاقمندان جهت تهیه این مجموعه و اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه نمایند.