برچسب: ابوالحسن غفاری

کرسی ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی «ذات‌گرایی قدیم و گذر به ذات‌گرایی جدید» توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

کرسی تعهد در هنر از نظرگاه سقراط

کرسی علمی ترویجی «تعهد در هنر از نظرگاه سقراط» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

کرسی علمی ترویجی فلسفه معرفت

عنوان کرسی علمی ترویجی: فلسفه معرفت برگزار کننده: معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه ارائه دهنده:جناب آقای دکتر مهدی عباس‌زاده ناقدان: حجت‌الاسلام دکتر علیرضا قائمی‌نیا و دکتر...

کرسی علمی ترویجی فلسفه معرفت

کرسی علمی ترویجی فلسفه معرفت به همت گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

ابوالحسن غفاری

دانشیار گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحض: مطالعات علم النفس و انسان شناسی فلسفی اسلامی حوزه تمحض دوم:...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی