محمدرضا جباران

استادیار گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: اخلاق کاربردی (اخلاق علم، اخلق الاهی)

دریافت رزومه:  CV Jabaran

پست الکترونیکی: mdrjbn@gmail.com

 

 سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 مدرسه علمیه ولیعصر بروجرد 1361   1361     * * مدرس و مدیر
2 مدرسه علمیه امیرالمؤمنین ملایر 1363 1363   * * مدرس و مدیر
3 سازمان تبلیغات اسلامی بوکان 1365 1368     * مسئول دفتر
4 سازمان تبلیغات اسلامی مهاباد 1369 1370     * قائم مقام دفتر
5 1370 1385     * معاونت‌های مختلف

 وضعیت تحصیلات

  1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه: . . . . . . . . . .

سطح چهار: . . . . . . . . .

اجتهاد: . . . . . . . . . . . .

فقه

فقه

1382

1387

قم

قم

 

  1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی: . . . . . . . . . . . .

کارشناسی‌ارشد: . . . . . . . . . .

دکتری: . . . . . . . . . . . . . .

فوق‌‌دکتری: . . . . . . . . . . . .

 

 سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

  1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 اخلاق 12 سال
2 فقه 7 سال
3
4
5

 

  1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 عربی خوب خوب ضعیف
2
3
4
  1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
1 مراحل هفتگانه ICDL

 سوابق آموزشی

 

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1  ادبیات عرب حوزه‌های علمیه قم، ملایر و بروجرد 5 سال  
2 منطق حوزه علمیه قم و بروجرد 2 سال  
3 اصول حوزه علمیه قم و بروجرد 2 سال  
4 عقاید حوزه علمیه قم و بروجرد و ملایر 2 سال  
5 تاریخ اسلام دانشگاه علوم قرآن قم یک ترم استاد مدعو  
6 معارف دانشگاه سوره تهران یک ترم استاد مدعو  
7 کلام دانشگاه علوم قرآن قم یک ترم استاد مدعو  
8 علوم قرآنی دانشگاه علوم قرآن قم 2 ترم استاد مدعو  
9  ادبیات عرب دانشگاه علوم قرآن قم 2 ترم استاد مدعو  
10 تفسیر موضوعی دانشگاه علوم قرآن قم

 

 

یک ترم استاد مدعو  
11 تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه حضرت معصومه یک ترم استاد مدعو استادیار  
12 اصول فقه کاربردی دانشگاه حضرت معصومه دو ترم استاد مدعو استادیار  
13 فقه تطبیقی دانشگاه حضرت معصومه یک ترم استاد مدعو استادیار  
14 اخلاق خانواده دانشگاه ادیان یک ترم استاد مدعو استادیار  
15 اخلاق کاربردی دانشگاه باقر العلوم یک ترم استاد مدعو استادیار  

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 دین پژوهان اول صورتگری در اسلامی
2 اثار صدا و سیما در سال امام علی اول غدیر از دیدگاه اهل سنت
3 کنگره بین المللی غدیر اهل سنت و حدیث غدیر
4 کنگره امام حسین و مقاومت استان قم اول عزاداری فرصت ها  و آسیب ها
5 کنگره امام حسین و مقاومت کشوری اول عزاداری فرصت ها  و آسیب ها
6
7

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1  تدریس ـ شرکت در جشنواره (برنامه‌ریزی) حوزه هنری 82 – 78
2  اجرایی ـ پژوهشی مؤسسه یاران امین 86 – 84
3  اجرایی پژوهشی پژوهشکده باقرالعلوم 86 – 85
4        

 

 سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

  1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان مقاله محل چاپ مقاله

(سال چاپ، شماره چاپ)

 

نوع مقاله

 

علمی پژوهشی علمی ترویجی علمی مروری سایر
1 ضرورت اخلاقمداری در تولید علم بر اساس اخلاق اسلامی مجله قبسات شماره62 ص 155-176 +
2 درآمدی بر اخلاق تولید علم مجله آیین سلوکشماره 26 ص107 – 120 +
3 ارتداد انگیزه‌ها، آثار مجله فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی) شماره 27 و 28 ص 14 – 61 علمی تخصصی
4 بررسی تطبیقی ازدواج با زنان یهود و نصاری در نگاه مذاهب اسلامی فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین پیش شماره اول ص 20- 51 علمی تخصصی
5 نیمکردار(راهکارهای عملی تهذیب نفس) مجله پیام پیشگیری شماره 32 ص 49- 60 +
6 ارزش‌های حاکم بر مصرف مجموعه مقالات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علمی تخصصی
7 صبر در قرآن دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
8 شکر در قرآن دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
9 اخلاق تعلیم و تعلم مجله آیین معنویت، ش 43 ص 32- 65 +
1000 آداب راه رفتن دانشنامه پیامبر اعظم پژوهشکده باقرالعلوم
11 آداب تعلیم و تعلم دانشنامه پیامبر اعظم پژوهشکده باقرالعلوم
12 آمادگی دانشنامه پیامبر اعظم پژوهشکده باقرالعلوم
13 استثناء دائره المعارف قرآن کریم پژوهششگاه علوم و فرهنگ اسلامی جلد 3  

 

14. تحلیل مفهومی سبک زندگی مجله قبسات شماره 75 ص 173-188 +
15 آیین و سلوک عزاداری مجله آیین سلوک شماره 27-28 ص 113-144 +
16 ایین سلوک اخلاقی با حیوانات آیین معنویت شماره 40ص ص 71-98 +
17 ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش دوفصلنامه مِسطَر شماره 1 ص 9-19 +
18 ملاک حرمت صورتگری در فقه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های فقهی +  

 

19 امکان طرح آزاداندیشی در پژوهش به مثابه یک مسئله اخلاقی بر مبنای منابع اسلامی فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین +
20 اصل خودداری از زیان رسانی در مهندسی ژنتیک: مصادیق و راهکارها مجله دین و قانون +
21 همگرایی اصول اخلاق زیستی در حوزه پژوهش پژوهشنامه اخلاق
22 بازنمایی نظام مفهومی مبانی اخلاق در نگاه امام رضا(ع) فرهنگ رضوی
23 زیبایی شناسی در تفکر اسلامی

با تأکید بر حقیقت، معیار و منشأ

مجله قبسات

 

 

ردیف عنوان کتاب محل و سال چاپ نوع کتاب

 

 

تألیف و تصنیف

 

ترجمه

1 صبر و شکر ( دهمین جلد مجموعه اخلاق الاهی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1390 تدوین  
2 امام حسین نور هدایت انتشارات پگاه اندیشه 1385 تالیف  
3 انسان و خدا  ( 1 و 2) انتشارات تحسین 1386 تالیف  
4 سینما در آئینه فقه پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی1378 تالیف  
5 غنا و موسیقی در آئینه فقه پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی1378 تالیف  
6 صورتگری در اسلام پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی1382 تالیف  
7 ازدواج با غیر مسلمانان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1380 تالیف  
8 درسنامه علم اخلاق 2 جلد مر کز نشر هاجرمرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران1390 چاپ نهم تالیف  
9 بانوی آفتاب در آئینه سنت ستاد منطقه 2 سازمان تبیغات اسلامی 1382 تالیف  
10 رندان تشنه لب شرکت چاپ و نشر بین الملل چاپ سوم 1388 تالیف  
11 غدیر از دیدگاه اهل سنت انتشارات انصاریان چاپ دوم 1384 تالیف  
12 آموزه‌های دینی نگین سبز تهران1385 تالیف  
13 امامت ( 1 و 2) انتشارات تحسین، قم 1386 تالیفپ  
14 رازهای شگفت فاطمه طوبای محبت، قم 1389 تصحیح  
15 اخلاق انتشارات هجرت، قم چاپ هیجدهم 1391   ترجمه
16 زندگی بدون اسراف انتشارات نورالسجاد، قم 1387   ترجمه
17 سائل رستگار شرکت چاپ و نشر بین المللی 1388   ترجمه
18 شرح وصال   شرکت چاپ و نشر بین المللی چاپ پنجم 1390   ترجمه
19  شذرات المعارف بنیاد علوم قرآن و حدیث 1387 نظارت  
20 کرشمه نیاز ستاد عالی نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد 1379 ترجمه و تدوین  
21 درامدی بر اخلاق الاهی- مباحث خرد( جلد 1 از مجموعه اخلاق الاهی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1390 تدوین  
22 مثنوی محبت‌نامه (برداشتی عرفانی از حماسه عاشورا) انتشارات صحیفه خرد سرودن  
23 در باره اخلاق تولید علم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1395 تألیف  
24 زیبایی در متون اسلامی بوستان کتاب 1396 تآلیف  
25 اخلاق الاهی (محبت) ج 13 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی13910 تدوین  
         

 

  1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 درآمدی بر اخلاق خانواده تحقیق 1397 پژوهشگاه
2
3