کرسی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

کرسی علمی ترویجی: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
برگزار کننده:مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه

ارائه‌دهنده:
جناب آقای دکتر سینا کلهر دانشیار و مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
ناقدان:
آقایان دکتر سید مرتضی موسویان، عزیز نجف‌پور آقابیگلو و سید عباس مرادی
دبیرعلمی: آقای محمد حسین سیاح حسینی

زمان برگزاری:چهارشنبه ۱۶ مردادماه ۹۸
مکان برگزاری: سالن جلسات ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

خبر برگزاری کرسی: کرسی علمی ترویجی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی برگزار شد

صوت کرسی علمی: صوت کرسی علمی ترویجی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی