اثر آیت‌الله علیدوست شایسته تقدیر نوزدهمین دوره کتاب سال حوزه

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه و نخستین جشنواره مقالات علمی حوزه با حضور آیت‌‎الله العظمی سبحانی روز پنجشنبه مورخ ۵ بهمن‌ماه جاری در مدرسه علمیه امام موسی کاظم(ع) برگزار شد و از منتخبین این همایش تجلیل به عمل آمد.

بنا براین گزارش کتاب “فقه و حقوق قراردادها” اثر آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان اثر شایسته تقدیر نوزدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه انتخاب شد.

کتاب فقه و حقوق قرادداها در دو جلد با عناوین فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی) و فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی) منتشر شده است.

کتاب فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی)، ادله عام روایی قراردادها را وجهه نظر خود قرار داده است. در ادلــه روایـی قراردادهــا روایــات مهـمـی کــه مـحـوریــت در آنهــا معـامـلـات و عـقـود بـوده و یـا بـر سـاختـار قـراردادهـا تأثیر زیاد داشته به صورت اجتهادی مورد بحـث قـرار داده شـده اسـت. هـر روایـت بـا بـررسـی سـند، دلـالـت و جـهـت، مــورد بررسـی قرار گرفـته و مباحث فقهی متناسب با ادبیات فقهی امامیه به طور دقیق مورد کاوش قرار داده شده است.

کتاب فقه و حقوق قراردادها (ادله عام قرآنی)، ادله عام قرآنی قراردادها را وجهه نظر خود قرار داده است. در ادلـه قرآنـی قراردادهـا آیـات مهـمی کـه محـوریـت در آنهـا معاملات و عقود بوده و یا بر ساختار قراردادها تأثیر زیاد داشته به صورت اجتهادی مورد بحث قرار داده شده است. امـور ادبـی و تفسیری و آرای مفسران، در متن هر آیه بررسی شده و مباحث فقهی متناسب با ادبیات فقهی امامیه به طور دقیق مورد کاوش قرار داده شده است. پایان بخش هر آیه نیز به طور مختصر به مطالعات کاربردی فقهی و حقوقـی پرداختـه شـده تـا نمـوده‌هـای فقـهی و حقوقی آشکارتر شود و زمینه برای بسط مطالعه فراهم آید.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید