برچسب: کویید 19

کرسی ترویجی نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها

کرسی علمی ترویجی با موضوع “نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها (با تاکید بر COVIDE19)“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها

کرسی علمی ترویجی با موضوع “بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی بهره‌های اخلاقی از بیماری کرونا

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی با موضوع “بهره‌های اخلاقی از بیماری کرونا“ توسط گروه...

کرسی آزاد اندیشی مجازی ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه...

کرسی آزاد اندیشی مجازی ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با بحران کرونا برگزار می شود

کرونا و آینده‌نگری تعاملات تمدنی غرب، شرق و اسلام

از منظر مارکس، پاسخ به این پرسش را باید با توجه به هویت و بنیادهای اندیشه‌ای و اخلاقیِ تمدن غربی و نظام سرمایه‌داری به‌مثابه ماهیت و صورتبندی تمدنی دوران مدرن فهم نمود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی