برچسب: کویید 19

نظام اسلامی و حفظ معیشت در عین سلامت

وظیفه حکومت نسبت به شهروندان خود این است که آن‌ها را از جهات مختلف پشتیبانی کند و حوائج، نظام زندگی، معیشت و سلامت آن‌ها توسط حکومت‌ها اداره شود، چون پایه حکومت مردم هستند.

جامعه‌شناسان و مسئولان فرهنگ، متولیان هدایت در شیوع کرونا

مهدی‌پور در رادیو گفت‌وگو گفت: موضوع شیوع و اپیدمی مساله‌ای رفتاری است و برای این شرایط، مسئولان فرهنگی و جامعه شناسان باید برنامه ریزی کرده و این مساله باید به شکل اجماع مورد توجه قرار گیرد.

کمک مومنانه ریشه در هویت دینی ایرانیان دارد

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر این باور است که کمک‌های مومنانه در دوران کرونایی مانند زمان پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و وقوع بلاهای طبیعی عظیم حاکی از هویت عمیق دینی جامعه ایرانی است.

کرسی علمی ترویجی نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها

کرسی علمی ترویجی با موضوع “نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها (با تاکید بر COVIDE19)“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها برگزار...

کرسی علمی ترویجی بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه و به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی