برچسب: کرونا ویروس

کرونا و بحران ادبیات و روایت

وبینار بین‌المللی و تخصصی ادبیات در روزگار کرونا با حضور و ارائه مقاله توسط دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار شد.

اکران اینترنتی؛ فرصت یا تهدید؟!

محمد‌حسن شاهنگی دبیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اکران اینترنتی؛فرصت یا تهدید؟! به بهانه کرونا و خانه بمانی...

استمرار و ارتقاء فعالیت‌های گروه منطق فهم دین در پساکرونا

گفت و گو با حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا شاکرین مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

کرسی ترویجی لزوم فاصله‌گذاری اجتماعی در ویروس کرونا بر اساس قاعده...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

نقش‌ تعاون ‌اجتماعی ‌در‌مواجهه ‌با‌ کرونا‌ از‌ منظر ‌اخلاق‌ سیاسی بررسی...

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نقش‌ تعاون ‌اجتماعی ‌در‌مواجهه ‌با‌ کرونا‌ از‌منظر ‌اخلاق‌ سیاسی“ توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی