برچسب: کروناویروس

برداشتی معرفت شناسانه از جهان پساکرونا

کرسی ترویجی کرونا؛ ثبات‌ها و تغییر ها توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه برگزار ‌شد.

بررسی تاثیر کرونا بر معرفت

کرسی ترویجی بررسی تاثیر کرونا بر معرفت توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

پیشنهاد تشکیل زنجیره انسانی به مناسبت روز جهانی قدس ۹۹

آیت الله علی اکبر رشاد به مناسبت روز جهانی قدس پیامی صادر کرد

کرونا آینده بهتری را برای ما رقم خواهد زد

دکتر محمدرضایی سردبیر فصلنامه قبسات در گفتگو با شفقنا گفت: ‌کرونا آینده بهتری را برای ما رقم خواهد زد

مبانی نظری فقه زیست‌فناوری

مبانی نظری فقه زیست‌فناوری/ تعریف «قواعد نظری»، «قواعد اخلاقی»، «قواعد اصولی» و «قواعد فقهی» نوشتاری از آیت الله علی اکبر رشاد مستخرج از هفتمین جلسه...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی