برچسب: کرسی علمی ترویجی

کرسی راهبردهای پیشگیری اجتماعی سیاست جنایی اسلام در صیانت از تمامیت...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به صورت حضوری و مجازی

اوصافِ اجتماعِ تمدّنی در خوانش هویّت‌اندیشانه

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

راهکارهای ارتقای سلامت معرفت

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان و معنویت پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی شهید آوینی و سویه‌ی هویتی مقاومت در برابر اسرائیل

برگزاری کرسی ترویجی «شهید آوینی و سویه‌ی هویتی مقاومت در برابر اسرائیل» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه.

کرسی ترویجی توجیه صدق قضایای نظری؛ توفیق گرایی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی