برچسب: کتاب

کتاب درآمدی بر کلام شیعی منتشر شد

کتاب درآمدی بر کلام شیعی اثر حجت‌الاسلام محمدصفر جبرئیلی در گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشگاه منتشر شد.

کتاب دانشنامه علوم قرآن ـ جلد چهارم: تفسیر؛ مبانی و منطق فهم زیر نظر علی‌اکبر رشاد جلد چهارم  دانشنامه علوم قرآن در قالب پانزده مقاله...

کتاب مدارس کلامی شیعه اثر محمدصفر جبرئیلی کلام شیعه از نگاه هویتی و تاریخی با دو نظریه مهم روبرو است؛ دیدگاه وامداری و تأثیرپذیری کلام...

کتاب حقوق ادیان اثر حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی در خصوص حقوق ادیان چهار فرض قابل تصور است: نخست، مراد از موضوع حق دین، به حق خدا...

کتاب رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی اثر علی آقاپیروز «رهبری» تجلی مهارت انسانی در مدیران است، برای رهبری به معنای توانایی نفوذ در زیردستان برای...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی