برچسب: کتاب

مجموعه سه جلدی اجتهاد عقل‌گرا منتشر شد

مجموعه سه جلدی اجتهاد عقل‌گرا به کوشش حجت‌الاسلام دکتر محمدحسن قدردان قراملکی در گروه کلام اسلامی و الهیات جدید پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات به زیور طبع آراسته شد.

کتاب آزمون‌های پیشاتفسیری متن منتشر شد

کتاب آزمون‌های پیشاتفسیری متن اثر دکتر محمدحسن احمدی در گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات به زیور طبع آراسته شد.

او فاطمه است؛ گوهرِ هستی و ترازِ سبک زندگی

مقدمه ای از کتاب کتاب ارزشمند او فاطمه است؛ گوهر هستی و تراز سبک زندگی به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت بی بی دوعالم حضرت زهرا.

کتاب اقتصاد نهاد وقف منتشر شد

کتاب اقتصاد نهاد وقف اثر دکتر ناصر جهانیان در گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه منتشر شد.

کتاب رجال زادگی: زمینه‌ها، عوامل و راهبردهای پیشگیری منتشر شد

کتاب رجال زادگی: زمینه‌ها، عوامل و راهبردهای پیشگیری اثر حجت‌الاسلام علی ذوعلم و آقای دکتر محسن ردادی منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی