کتاب عرفان‌واره‌ها برگزیده فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هجدهمین دوره فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان برگزیدگان خود را شناخت.

هزار و ۸۳۰ اثر، به هجدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان فراخوان ارسال شد که در چهار سطح تحصیلی طبقه‌بندی و پس از داوری، در مرحله اول، دوم و سوم برگزیدگان شناسایی شدند، در همین راستا مجموعا ۴۰۷ اثر شامل مقالات، پایان‌نامه، کتاب، طرح پژوهشی و تحقیق پایانی از ۲۶۰ نفر از پژوهشگران حوزه علمیه خراسان به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.

کتاب “عرفان واره ها: تبارشناسی و نقد مبانی فکری” اثر ارزشمند گروه عرفان و معنویت پژوهشگاه به قلم حجت الاسلام مسلم گریوانی که توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شده به عنوان اثر برگزیده این دوره از فراخوان شناخته شد.

در این کتاب می خوانیم:

عرفان‌واره‌ها که در دنیای غرب با عنوان ادیان جدید، جنبش‌های نوپدید دینی و ادیان جایگزین؛ و در ایران با عنوان معنویت‌های نوظهور یا کاذب تعبیـر می‌شود، مجموعه‌ای است متنوع از جریان‌های نوظهور با رویکرد معنوی و باطنی‌گری که عمدتاً پس از دوره انکار دین و ابتلای دنیای غرب به «بحران معنویت» شکل گرفته است.

از نگاه نویسنده، عرفان‌واره‌ها با اینکه دارای جاذبه‌های صوری یا بعضاً محتوایی هستند که اغلب به توانمندی‌های رهبر کاریزمای آن جریان، یا اقتباس از آموزه‌های ادیان و مکاتب مختلف، و یا مشروعیت‌بخشی به آزادی جنسی باز می‌گردد، در عین حال دارای آسیب‌هایی هستند که از آنها غفلت شده است.

نویسنده در این کتاب با نگرشی جامع به مطالعات عرفانی (عرفان‌های دینی، غیردینی، فرا دینی و ضددینی)، عرفان‌واره‌ها را در طبقه عرفان‌های فرادینی، طبقه‌بندی کرده و ابعاد مختلف آنها اعم از بینش‌ها، روش‌ها، گرایش‌ها و کنش‌های آنها را با مبانی و مقیاس‌های عرفان اصیل در ادیان و عرفان اسلامی مورد تطبیق و تحلیل و نقد قرار داده است.

لینک معرفی و خرید کتاب