برچسب: همایش حکمرانی اسلامی

تمایز انتخابات در نظم مردم سالاری دینی نسبت به سایر نظم...

 در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی اهداف و کارکردهای مقاومت در حکمرانی اسلامی برگزار می...

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی نقش اخلاق در حکمرانی سیاسی برگزار می شود

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی