برچسب: همایش حکمرانی اسلامی

همایش ملی حکمرانی اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همایش ملی حکمرانی اسلامی چهارشنبه شب ۵ بهمن با حضور صاحبنظران این حوزه در پژوهشگاه...

میزگرد علمی همایش حکمرانی اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نقل از خبرگزاری رسا، همزمان در خلال همایش ملی حکمرانی اسلامی که چهارشنبه شب...

حکمرانی اسلامی باید با رویکرد تمدن اسلامی وارد عرصه حاکمیت شود

نشست خبری همایش ملی حکمرانی اسلامی برگزار شد

حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی با موضوع حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت برگزار شد.

نشست علمی ابعاد و الزامات حکمرانی مجازی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی