برچسب: میثم توکلی بینا

نشست علمی جریان‌شناسی الحاد مدرن برگزار شد

نشست علمی جریان شناسی الحاد مدرن، توسط قطب علمی فلسفه دین و با ارائه دکتر میثم توکلی‌بینا برگزار شد.

نشست جریان‌شناسی الحاد مدرن برگزار می‌شود

نشست جریان‌شناسی الحاد مدرن توسط قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و با حضور دکتر میثم توکلی بینا برگزار می کند.

کتاب “مکتب تأویلی و گفتمان وحی” منتشر شد

کتاب "مکتب تأویلی و گفتمان وحی" واکاوی آرای قرآن‌شناختی نصر حامد ابوزید، به قلم آقای میثم توکلی بینا در گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشگاه به چاپ رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی