برچسب: موقعیت یابی دولت هوشمند

نشست علمی موقعیت یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه

نشست علمی با عنوان «موقعیت یابی دولت هوشمند فناوری یا نظریه» به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت گروه مدیریت اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی