برچسب: مهدی جهان پرور

جامعه اسلامی، معیارها و شاخصه‌ها

یادداشتی از مهدی جهان پرور با عنوان جامعه اسلامی، معیارها و شاخصه‌ها منتشر شد

بازشناسی الزامات عملی و اندیشه‌ای انقلاب اسلامی

نوشتاری از محمدمهدی جهان پرور

نقش رسانه‌ در صیانت از هویت فرهنگی

نوشتاری از محمدمهدی جهان پرور

کرونا و سیطره جهانی فرهنگ و تمدن اسلامی

کرونا تاییدی بر سیطره جهانی فرهنگ و تمدن اسلامی یادداشتی از مهدی جهان پرور

نشست بررسی تصاویر جامعه آینده کشورهای پیشتاز در فضای سایبر

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه، اولین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی