برچسب: معرفت شناسی

تأملی در کتاب «علم دینی»

در جهت اهدافی که جامعه ایرانی اسلامی ما دارد، بحث از «علم دینی» و تعیین حدود و ثغور آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هرگونه تلاشی را مبارک و مغتنم می‌دارد.

آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی برگزار شد

همزمان با هفته پژوهش، وبینار تخصصی “آسیب‌شناسی پژوهش در علوم انسانی“ توسط انجمن تحول علوم انسانی برگزار شد.

بدون پژوهش و تحقیق سخن از تولید علم جدید بی مفهوم...

عباس‌زاده: در مورد اصل ضرورت پژوهش در علوم انسانی باید گفت، اگر برای دانش سه ضلع قائل شویم به اهمیت پژوهش می‌رسیم.

زبان پژوهشگران فلسفه اسلامی سنتی باقی مانده است

دکتر ابراهیم دادجو عضو در برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو در رابطه با آسیب شناسی ترجمه‌های فلسفی غرب و عدم آشنایی با فلاسفه شرق به ایراد سخنانی پرداخت.

هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی عقل در نگره تفکیک

کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی