برچسب: قطب علمی فلسفه دین

نشست علمی تحول علوم انسانی از نظر تا عمل در کارنامه...

ششمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «تحول علوم انسانی از نظر تا عمل در کارنامه علامه مصباح» با ارائه دکتر رمضان علی‌تبار به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی تعریف و قلمرو دین از دیدگاه علامه مصباح

پنجمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «تعریف و قلمرو دین از منظر علامه مصباح» در فضای مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی آزادی دیجیتال، آزادی معنوی

به همت گروه مطالعات اخلاقی پژوهشگاه فضای مجازی و قطب علمی فلسفه دین اسلامی نشتی باعنوان «آزادی دیجیتال، آزادی معنوی» در فضای مجازی برگزار می‌شود.

معناشناسی کارآمدی برای کتاب و سنت

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا قائمی‌نیا در کرسی ترویجی «روش‌شناسی واژگان کلیدی قرآن و کاربرد آن در نظریه‌پردازی اسلامی» به سخنرانی پرداخت.

نشست علمی تبیین و تحدید اصول دین

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت با عنوان «تبیین و تحدید اصول دین» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین فاریاب برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی