برچسب: فهم احکام اسلامی

اهمیت و ضرورت ارتقای منطق فهم احکام اسلامی

نوشتاری از حجت الاسلام عرب صالحی پیرامون اهمیت و ضرورت ارتقای منطق فهم احکام اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی