برچسب: فرهنگ پژوهی

راهکارهای فرهنگ‌پذیر نمودن دین از مهمترین رسالت‌های دینی است

کرسی ترویجی با عنوان «الگوی ساخت به مثابه راهکاری برای فرهنگ پذیرنمودن امور دینی با مطالعه موردی حجاب» برگزار شد.

کرسی ترویجی الگوی ساخت‌گرا به‌مثابه راهکاری برای فرهنگ‌پذیر نمودن دین

برگزاری کرسی علمی ترویجی «الگوی ساخت‌گرا به‌مثابه راهکاری برای فرهنگ‌پذیر نمودن دین» توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه.

زنان اهل‌بیت(ع) در اسارت یزید حجابشان را رعایت کردند

تازه ترین مصاحبه حجت‌الاسلام غلامحسن محرمی، عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه درباره جنبه‌های عرفی‌گرایانه در عزاداری.

مهمترین فعالیت‌های گروه فرهنگ‌پژوهی، پژوهش‌های مورد نیاز جامعه است

مصاحبه با دکتر سیدحسین فخر زارع مدیر گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه.

قیام انقلابی برای اقامۀ انقلاب

تازه‌ترین یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه با عنوان تجربۀ بازسازی انقلابی در قامت حداکثری: قیام انقلابی برای اقامۀ انقلاب.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی