برچسب: فرهنگ پژوهی

طرح حمایت از کاربران را به فیلترینگ اینترنت تقلیل ندهیم

چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «ابعاد فرهنگی- اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» با حضور دکتر مهدی‌پور برگزار شد.

نسبت جامعه اخلاقی با جامعه ایدئولوژیک

تازه ترین یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با موضوع نسبت جامعه اخلاقی با جامعه ایدئولوژیک.

نشست علمی «دومین اربعین از دور، ایده‌ها و برنامه‌ها» برگزار شد

نشست علمی «دومین اربعین از دور، ایده‌ها و برنامه‌ها» با حضور و ارائه آقایان دکتر محمدرضا سنگری،حمید احمدی، مسعود معینی پور و فرشاد مهدی‌پور برگزار شد.

جایگاه فضای مجازی در حکمرانی

اولین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی فضای مجازی با موضوع دورنمای حکمرانی فضای مجازی با حضور دکتر فرشاد مهدی‌پور برگزار شد.

نشست علمی دومین اربعین از دور، ایده‌ها و برنامه‌ها

به همت گروه فرهنگ‌پژوهی، با همکاری گروه ادبیات اندیشه نشست “دومین اربعین از دور، ایده‌ها و برنامه‌ها“ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی