برچسب: فرهنگ پژوهی

هویت به مثابه گرانیگاه پژوهش‌های اجتماعی

به مناسبت هفته پژوهش هم اندیشی علمی توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی مساله‌سازی الهیات فمنیستی در الهیات جنسیتی اسلام

هشتمین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه فرهنگ با عنوان کرسی علمی مساله‌سازی الهیات فمنیستی در الهیات جنسیتی اسلام برگزار می‌شود.

نشست هم‌اندیشی راهکارهای مسئله _ محوری در پژوهش‌های علوم انسانی

هم‌اندیشی علمی «راهکارهای مسئله _ محوری در پژوهش‌های علوم انسانی» همراه با رونمایی از آثار منتشره یک سال گذشته پژوهشکده فرهنگ برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی پژوهش و افزایش اعتماد به نفس ملی

کرسی ترویجی “پژوهش و افزایش اعتماد به نفس ملی” توسط گروه مطالعات انقلااب اسلامی با همکاری گروه فرهنگ‌ پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی گزارش و مقایسه دیدگاه صدرالمتالهین و علامه طباطبایی در...

هشتمین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه فرهنگ با عنوان کرسی ترویجی «گزارش و مقایسه دیدگاه صدرالمتالهین و علامه طباطبایی در باب فرهنگ» برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی