برچسب: علوم انسانی

نخستین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی برگزار می‌شود

اولین همایش ملی «علوم انسانی و حکمت اسلامی»‌ توسط معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری پژوهشگاه و جمعی از موسسات و نهادهای علمی و فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

قلمروشناسی علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن

کرسی علمی- ترویجی  توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی قلمروشناسی علوم انسانی اسلامی از منظر قرآن

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

بررسی اعتباری بودن علوم انسانی و الزامات آن از منظر علامه...

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه کلام پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

موفقیت با رویکرد فردی، گروهی و سازمانی

کرسی علمی ترویجی با موضوع «موفقیت -با رویکرد فردی، گروهی و سازمانی-» توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی