برچسب: عقد نکاح

میزگرد علمی با محوریت نکاح معاطاتی

میزگرد علمی با پنل های تخصصی با عنوان قواعد تحقق نکاح قانونی از دیدگاه اسلام و تحلیل فقهی حقوقی شیوه‌های نوین اجرای عقد برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی