برچسب: عرفان

اخلاق توحیدی مبتنی بر سه مولفه توحید، عبودیت و محبت است

کرسی علمی با موضوع “اخلاق توحیدی اجتماعی و رسانه در اندیشه علامه طباطبایی(رض)” برگزار شد.

کرسی ترویجی اخلاق توحیدی اجتماعی و رسانه در اندیشه علامه طباطبایی

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه برگزار می شود

عرفان دینی و اهل بیتی در آئینه تراث عرفانی در بستر...

نوشتاری از حجت الاسلام علی فضلی مدیر گرو عرفان پژوهشگاه

جایگاه فلسفه عرفان در اندیشه دینی غرب

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین علی فضلی مدیر گروه عرفان پيوهشگاه

سلوک توحیدی– ولایی در اندیشه و عمل علامه حسن زاده آملی

نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد رودگر عضو هیأت علمی گروه عرفان پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی