برچسب: شب نوزدهم

از همیشه به تحقق الگوی عدالت علوی نیازمندتریم

عدالت هدف حکومت در برخی فلسفه‌های سیاسی است؛ و در مکتب قرآن، از مهم‌ترین اهدافِ میانی حکومت اسلامی، و ابزار رساندن جامعه به هدف نهایی حکومت است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی