برچسب: سید محمود هاشمی مجد

او خود را یکسره وقف خدمات فرهنگی اجتماعی و تربیت طلاب...

در پی ارتحال آیت الله سید محمود هاشمی مجد، پیام تسلیتی از سوی آیت الله علی اکبر رشاد منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی